Tõlgete hinnad on paindlikud, arvesse võetakse tõlgitava teksti spetsiifikat ja tõlke mahtu (pikema tõlke hind lehekülje kohta väheneb). Hindade osas püüame jõuda kõiki osapooli rahuldava lahenduseni.

Tõlget tellides on hea silmas pidada, kuidas tõlgete hindu arvestatakse.

Kirjaliku tõlke hinda arvestatakse lehekülgede alusel, üheks tinglikuks leheküljeks on 1800 tähemärki koos sõnavahedega. Juhul, kui leheküljel on 900 ja vähem tähemärki, arvestatakse see poole hinnaga.

Suulise tõlke hinnaarvestus toimub täistundide kaupa. Esimene tõlketund arvestatakse alati täistunniks, alates teisest tunnist loetakse täistunniks üle 30-ne minuti kestev suulise tõlke aeg.