Järeltõlge on meetod, mille puhul kõneleja kõigepealt räägib lausete või fraaside kaupa ja seejärel tõlgitakse öeldut. Tõlk seisab sellisel juhul kõneleja kõrval. Järeltõlget tellides soovitame klientidel meeles pidada, et ettekannete aeg pikeneb poole võrra. Järeltõlke puhul käib arvestus täistundide kaupa. Ka on kasulik teavitada tõlki ettekantava materjali teemast ja/või sisust – natuke ettevalmistamist võimaldab pakkuda kvaliteetsemat tõlget. Hinnapakkumist tehes võtame arvesse tõlgitavat teemat ning võimalikke transpordi- ja majutuskulusid.

Järeltõlge on kasulik olukordades, kus on palju omavahelist diskussiooni, mida sünkroontõlke tegija ei pruugiks oma kabiini kuulda.