Kirjalik tõlge

Kirjaliku tõlke arvestus käib tinglehekülgede kaupa, ühe tinglehekülje pikkuseks on 1800 tähemärki koos sõnavahedega. Kirjaliku tõlke normaalkiiruseks loetakse kuni 7 lehekülge päevas ühe tõlgi kohta. Omalt poolt soovitame arvestada sellele juurde pisut aega keeleliseks korrektuuriks. Hinnapakkumist tehes võtame arvesse tõlke pikkust (pikema tõlke puhul lehekülje hind väheneb), keerukust ja tähtaega. Meiepoolne korrektuur on pakutavasse hinda sisse arvatud.