Korrektuur

Korrektuur on kirjalike tõlgete toimetamine. Arvestus käib tinglehekülgede kaupa. Ajalise kulu arvestamisel palume silmas pidada, et keskmiselt saab toimetada kuni 20 lehekülge päevas. Toimetamist vajavale tekstile oleks hea kaasa panna ka lähtekeelne tekst, siis saab võrrelda lähte- ja sihtkeelsete tekstide vastavust. Korrektuuri hind kujuneb teksti keerukuse, teema (mida spetsiifilisem sõnavara, seda kauem aega kulub selle kontrollimiseks) ja pikkuse põhjal.